Karol Ślęczek w Łodzi 8-9 października 2022

Karol Ślęczek ( ur.1956 r.) Absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z buddyzmem Diamentowej Drogi związany od 1978 roku. Jeden z założycieli oraz wieloletni przewodniczący ośrodka w Krakowie. Członek Rady Nadzorczej Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu w Polsce. Od 1988 roku wykłada filozofię buddyjską na uniwersytetach w Europie, obu Amerykach i Australii. Wielokrotnie podróżował z Lamą Ole po całym świecie. Mieszka w Krakowie.

 

8 października, sobota

  • 18:00 – wykład: „Współczucie i Mądrość”

9 października, niedziela

  • 12:00 – wykład: „Oświecona postawa – Bodhiczitta”

Składka z tytułu uczestnictwa w wykładzie wynosi 20 zł.