Daniella Csizmadia 24-26 maja w Łodzi

Przyjęła schronienie buddyjskie u Lamy Ole w 1996 roku w Budapeszcie. Od 2006 roku mieszka w Kopenhadze w Danii. Podróżowała z Lamą Ole i Hannah po większości kontynentów. Mieszkała także w ośrodkach buddyjskich w Kopenhadze, Lolland, Perth (Australia), w Budapeszcie Lama Ole poprosił ją o podróżowanie i nauczanie w 2015 roku. Wykonywała wiele różnych zawodów, ostatnio w kopenhaskiej policji.

 

 

 

 

PROGRAM (English below)

24 maja (piątek)

  • 19:00 – Wykład „Związek nauczyciela i ucznia” (BOM Łódź ul. Zgodna 9)

25 maja (sobota)

  • 18:00 – Wykład „Medytacja” (Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego ul. Jana Matejki 32 – strefa coworkingowa)

26 maja (niedziela)

  • 11:00 – Wykład „Przemijalność” (BOM Łódź ul. Zgodna 9)

Składka z tytułu uczestnictwa w wykładzie wynosi 20zł.

 

She took Buddhist refuge with Lama Ole in 1996 in Budapest. Since 2006 she has been living in Copenhagen, Denmark. She has travelled with Lama Ole and Hannah on most continents. She has also lived in Buddhist centers in Copenhagen, Lolland, Perth (Australia), Budapest Lama Ole asked her to travel and teach 2015. She had different jobs, most recently in the Copenhagen Police.

May 24th (friday)

  • 19:00 – Lecture „Teacher-student relationship” (BOM Łódź Zgodna 9 street)

May 25th (saturday)

  • 18:00 – Lecture „Meditation” (University of Lodz Library Jana Matejki 32 street – coworking zone)

May 26th (sunday)

  • 11:00 – Lecture  „Impermanence” (BOM Łódź Zgodna 9 street)