Piotr Kaczmarek w Łodzi 6-8 maja 2022

Piotr Kaczmarek jest uczniem Lamy Ole Nydahla i praktykuje buddyzm Diamentowej Drogi od 1985 roku.
Współtworzył ośrodki medytacyjne m.in. w Poznaniu, Kucharach, Katowicach oraz w Karma Guen (Hiszpania), 
Grazu i Wiedniu (Austria). Od ponad 25 lat zajmuje się również buddyjskimi projektami międzynarodowymi. 
Od 2014 roku, na prośbę Lamy Ole prowadzi ośrodek odosobnieniowy w Zagórzanach.

 

6 maja, piątek

  • 19:00 – wykład: Zastosowanie buddyjskich metod w przekształcaniu przeszkadzających uczuć i
    przeszkód na ścieżce.

7 maja, sobota

  • 15:00 – wspólna medytacja
  • 18:00 – wykład: „Związek nauczyciela i ucznia

8 maja, niedziela

  • 12:00 – wykład: „Medytacja”

Składka z tytułu uczestnictwa w wykładzie wynosi 20 zł.