Karol Ślęczek w Łodzi 6-8.08.2021

Karol Ślęczek ( ur.1956 r.) Absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z buddyzmem Diamentowej Drogi związany od 1978 roku. Jeden z założycieli oraz wieloletni przewodniczący ośrodka w Krakowie. Członek Rady Nadzorczej Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu w Polsce. Od 1988 roku wykłada filozofię buddyjską na uniwersytetach w Europie, obu Amerykach i Australii. Wielokrotnie podróżował z Lamą Ole po całym świecie. Mieszka w Krakowie.

 

 

6 sierpnia, piątek

  • 19:00 – wykład: ”Medytacja”

7 sierpnia, sobota

  • 11:00 – wspólna medytacja
  • 13:00 – wspólna medytacja
  • 15:30 – streaming z wykładu Lamy Olego
  • 19:00 – pytania i odpowiedzi

8 sierpnia, niedziela

  • 11:00 – wspólna medytacja
  • 13:00 – wspólna medytacja
  • 16:00 – wspólna medytacja
  • 19:00 – wykład: ”Schronienie”

Składka z tytułu uczestnictwa w wykładzie wynosi 10 zł.